دنیا ی پسرا

ﺩﻧـﯿـﺎﯼ ﭘـﺴـﺮﺍ
ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﭘـﯿـﺮﺍﻫـﻦ ﻭ ﺷـﻠـﻮﺍﺭ
ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﮐـﺘـﻮﻧـﯽ ﻭ ﮐـﺎﻟـﺞ ﻭ ﺍﺩﮐﻠﻦ
ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑـﺎ ﺭﻓـﯿـﻘـﺎﺷـﻮﻥ
ﺗـﻠـﻔـﻨـﻬـﺎﯼ 1 ﺩﯾـﻘـﻪ ﺍﯼ ﺑـﺎ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ ﭼـﯽ ﮐـﺎﺭﻩ ﺍﯼ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑـﺮﯾـﻢ ﺑـﭽـﺮﺧـﯿـﻢ؟ !؟!
... ﺳـﯿـﮕـﺎﺭ ﮐـﺸـﯿـﺪﻥ ﻫـﺎﯼ ﻧـﺼـﻒ ﺷـﺐ ﺟـﻠـﻮﯼ
ﭘـﻨـﺠـﺮﻩ ﯼ ﺍﺗـﺎﻕ
ﯾـﻪ ﯾـﺎﺩﮔـﺎﺭﯼ . . .
ﺣـﺮﻓـﯽ ﺩﺭ ﮐـﺎﺭ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻗـﻮﻟـﯽ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﻩ ﻫـﻤـﻪ ﺗـﻮ
ﺩﻝ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﯿـﻤـﻮﻧـﻪ . . .
ﺁﻫـﻨـﮓ ﮔـﻮﺵ ﺩﺍﺩﻧـﺎﯼ ﻧـﺼـﻒ ﺷـﺐ ﺗـﻮ ﺍﺗـﻮﺑـﺎﻧـﺎ . . .
ﺑـﺎ ﻧـﺎﺭﺍﺣـﺘـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﻪ ﻋـﮑـﺲ ﻧـﮕـﺎﻩ ﮐـﺮﺩﻥ
ﺩﻭﺵ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ ﻫـﺎﯼ 5 ﺩﯾـﻘـﻪ ﺍﯼ
1000 ﺑـﺎﺭ ﺍﯾـﻦ ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺭﻭ ﺗـﮑﺮﺍﺭ ﮐـﺮﺩﻥ : ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻧـﻤـﯿـﺨـﻮﺭﯼ ﺁﺧـﻪ . . .
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻧـﺎﯼ ﺷـﺒـﻮﻧـﻪ : ﮔـﻮﺭﺑـﺎﺑـﺎﺵ ) ﮐـﻪ ﮐـﻠـﯽ
ﻏـﻢ ﭘـﺸـﺘـﺶ ﻧـﺸـﺴـﺘـﻪ (
ﻛـﻠـﻤـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺭﻣـﺰﻱ ﻛـﻪ ﻓـﻘـﻂ ﺧـﻮﺩﺷـﻮﻥ ﻣـﻌـﻨـﻴـﺸـﻮ
ﻣـﻴـﺪﻭﻧـﻦ
ﺭﺍﺯﺍﻳـﻲ ﻛـﻪ ﻓـﻘـﻂ ﺧـﻮﺩﺷـﻮﻥ ﺍﺯﺷـﻮﻥ ﺧـﺒـﺮ ﺩﺍﺭﻥ
ﮔـﭙـﺎﯼ 4 - 5 ﻧـﻔـﺮﻩ ﺩﻭﺭِ ﻣـﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻧـﺴـﮑـﺎﻓـﻪ ﯾـﺎ ﺭﻭ ﯾـﻪ
ﺗـﺨـﺖ ﺑـﺎ ﻗـﻠـﯿـﻮﻥ ، ﻣـﺴﺨﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ
ﺷـﻮﺧـﯽ . . . ﮔـﺎﻫـﯽ ﺑـﺤـﺚ ﻫـﺎﯼ ﺟـﺪﯼ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﯼ
ﺁﯾـﻨـﺪﻩ ﻭ ﮐـﺎﺭ
ﺩﻧـﯿـﺎﯼ ﭘـﺴـﺮﺍ ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﭘـﯿـﺮﺍﻫـﻦ ﻫـﺎﯼ ﻣـﺮﺩﻭﻧﻪ ﻭ
ﺗـﻨـﻬﺎﯾـﯽ ﻭ ﺭﻓـﯿـﻘـﺎﺷـﻮﻥ . . .
ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﺗـﻠـﺎﺵ ﺑـﺮﺍﯼ ﻣـﺨـﻔـﯽ ﮐـﺮﺩﻥ
ﻏـﻤـﺎﺷـﻮﻥ . . . !!!!!!!!!
دقت کن:::::::
ﭘـُﺮ ﺍﺯ ﺗـﻠـﺎﺵ ﺑـﺮﺍﯼ ﻣـﺨـﻔـﯽ ﮐـﺮﺩﻥ
ﻏـﻤـﺎﺷـﻮﻥ . . . !!!!!!!!!

/ 21 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پریسا

[لبخند]خوب حالا به هر حال که فیلم هاش رو که میدید.. ما همون فیلم هاش رو هم نمیدیدم آره دنیا به کام شماست... درسته اینقدر دلت رو با دنیای خودمون سوزوندم... ولی اینا تو بچگی خوبه... تو بزرگی خیلی بده... شما هر تیپی بیایند هیچی بهتون نمیگند[گریه] شما نمیخواین روسری سرتون کنین شما نمیخواین بچه داری کنین صبح میرین شب میاین ... چیکار دارین... اینو هر دختری قبول داره که دنیا به کام شماست تنها بدبختی تون همون سربازیه که پستش رو گذاشتم اونم اینقدر من دلم میخواد برم سربازی خیییییییلی حال میده...[لبخند]ولی شما ازش فرار میکنین... درباره اون 160 تفاوت این همه توضیح دادم بازم نفهمیدی؟ به مامانت بگو واست اسپند دود کنه ... این قدر هوش داری... چشم میخوری ها نمیخواد فکر کنی ... بو سوختنی از مخت بلند شد...[قهقهه]

پریسا

من شاعرانه حرف میزنم؟؟؟؟؟؟؟[لبخند] واقعا ؟ داری مسخره میکنی؟ خوب یه خصوصیت دیگه رو هم پیدا کردم... [خنده] من بلد نیستم شاعرانه حرف بزنم... شایدم بلدم... نمیدونم...مطمئنم داری مسخره میکنی...

پریسا

خوب بازم تشریف بیارید... شما هم مرسی از نظراتتون

پریسا

سلام ببخشید من میخواستم نظر ها رو تایید کنم نصفش تایید شد... نصفی اش تایید نشد... بعدش مجبور بودم برم... واسه این تایید نشدن الان تاییدشون کردم[نیشخند]

پریسا

حرفا مو قبول نداری؟! چرا یعنی چی یعنی قبول نداری دنیا به کام شماست؟! چرا؟

پریسا

خوب آره راست میگی الان جوابت رو خوندم ولی ما هم ... هیچی ولش کن... آره بهتون گیر میدن که چرا این لباس رو می پوشید و فلان میکنید... فکرکردی به ما این حرفا رو نمیزنن ؟ من از اینکه دخترم شکایت ندارم... اتفاقا خیلی حال میده... میشینی تو خونه پسره با هزاران دسته گل میاد خواستگاری...منم هی ناز میکنم[نیشخند] خوب ولی فقط همینش خوبه... بعدش خیلی بد میشه...

پریسا

ولی شما میرید سر کار... شما هر چی درس بخونید به نفعتونه... کارتون آسون تر میشه... ولی ما چی هر چی هم درس بخونیم آخرش کهنه شور میشیم... چه فایده...!!!؟ ما همش از شما پسرا می ترسیم... ولی شما تا حالا از یه دختر ترسیدید؟! از ساعت 9 شب به بعد نباید بریم بیرون... ولی شما میرید 2 نصف شب میاید... چرا؟ چون آزادید... شما هر جا که دلتون خواست میرید...ولی ما نه... میگند مردا از لحاظ روحی بیشتر تو فشارند... چون همه چیز رو میریزند تو خودشون... واسه همینم عمرشون کمتره... آره اینو قبول دارم... اونم تقریبا...ولی ما زود تر پیر میشیم... چون بیشتر حرص میخوریم... مو های مادرت زود تر از پدرت سفید میشه...شما همش بی خیالید.خانوم ها بیشتر احساساتی هستن... واسه همینم بیشتر حرص میخوریم...ولی شما نه... احساسی ندارید...واقعا بی احساسید ... قبول ندارید؟! میدونی میگند سربازی پسرا رو مرد میکنه... اینو خیلی قبول دارم... میدونی چرا؟!چون تو زندگی تون یه بار معنی بدبختی رو می فهمید... تو زندگی تون معنی درد رو می فهمید...تو زندگی تون معنی این که رو پاتون بایستید رو یاد میگیرید... ما زندگی آیندمون سخت تره...

پریسا

مثلا فرض کن... صبحه... آقا تشریف بردن سر کار... حالا من ... اول باید صبح زود تر پاشم صبحانه آقا رو آماده کنم... بعدش که تشریفشون رو بردند...حالا بچه رو بهش غذا بدم... نمیدونم دستشویی داره ... حالا باهاش بازی کنم... خونه رو تمیز کنم... نهار آماده کنم...حالا مامان من دوباره غذا میخوام... مامان نمیدونم اون یکی اذیتم میکنه... گریه کردن بچه... آروم کردنش...حالا فرض کن کار بیرون هم داشته باشم یعنی شغل هم داشته باشم... تازه خرید کردن رو بگو... وای... ولی آقا صبح تا ظهر رفتن سر کار ... اومدند... حالا غذا بخوریم... شستن ظرفا... حالا شب... واسه این باید قصه بگی...تا دیر وقت بیدار بمونی که فردا چی کار داری درست و راستی کنی تا فردا عقب نمونی... ولی آقا چی؟گرفتن خوابیدن آخه صبح تا حالا کلی کار کردن... خسته اند... البته استثنا هم هست... بعضی از آقایون که خانوم ها رو درک میکنند... و یه کم کمکشون میکنند... هنوزم میگی دنیا به کام ماست؟!

parisa

عه؟ پس دوست دختر و تفریحم میخوای؟![خنده] خوب کاری کرده گیرت انداخته...[نیشخند] بعله منم میدونم دختران تا وقتی که ازدواج نکردند راحت و آسوده اند... از هفت دولت آزادند... ولی نه اینطوریا هم که میگید نیست... دیگه اینقدر ها هم آسوده نیستند... بعله دختر ها هم میتونند تا دو نصف شب بیرون باشند... اونم به قول شما همون دخترایی که سوسول هستند یا یه چیز هایی واسشون مهم نیست...فکر کنم میفهمید چی میگم...! ولی من به این نتیجه رسیدم که به هر حال هر کسی مشکلات خودش رو داره... نمیشه گفت تو راحتی یا من...!!!!

yalda

کاش منم پسر بودم و حرفات رو درک می کردم[گریه] خ.ش حال میشم اگه به وبم سری بزنی:zangekhandeh.blogfa.com