کامپیوتر

من نمیدونم چرا هر وقت که کامپیوتر رو خاموش می کنم تازه یادم میوفته
که با کامپیوتر چی کار داشتم !...
شومام اینجورین ؟؟؟؟ چشمک

/ 10 نظر / 13 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم

پریسا

ههههههههههههههه... آره دقیقا.......

امیر

منم اینجوریم.راستی بانام جالب انگیز لینکیدمت لطفا با نام تخت گاز بلینکم.

امیر

آپم اگه بیایی خوشحال میشم.

mahsa

بدبختی اینه که وقتی ام خاموش میکنم بازم یادم نمیاد [خنده][نیشخند][خنده]

wish

اوف اوف منم همین شکلیم[خنده]

آرمان

آره بابا برای منم 100 بار اتفاق افتاده .نمیدونم اشکال از منه یا کامپیوتر!!!!![زبان][زبان][ابله]

[ابله]...خخخخخخخخخخخخ

آرمان

[ابله]...خخخخخخخخخخخخ اسمم یادم رفت بذارم خخخخخخخخ[نیشخند] نخند ،خنده نداشت[زبان]