جالب انگیز

 

نویسنده : امین | تاریخ : ۸:٢٦ ‎ب.ظ - ۱۳٩۱/۱/۱٩

()

یک اصفهانی معمولا" پاسخ هیچ پرسشی را نمی‌دهد و در پاسخ هر پرسش شما، او پرسشی از
شما دارد! مثال: وقتی از او آدرس یک خیاط را می‌پرسید...

شما: خیاط خوب سراغ
داری؟
دوست اصفهانی: چی‌چی می‌خَی بدوزی؟
شما: کت و شلوار
دوست اصفهانی:
پارچه داری؟
شما: بله
دوست اصفهانی: از کی اِسِدی؟
شما: از ...
مغازه.
دوست اصفهانی: پارچِد خُبِس؟
شما: بله.
دوست اصفهانی: چه
رنگیس؟
شما: چه فرقی می‌کنه؟
دوست اصفهانی: فرق می‌کونِد دادا! فرق
می‌کونِد.
شما: خب، سورمه‌ای.
دوست اصفهانی: چرا سورمه ی؟ ارزونتر
بود؟
شما: نه.
دوست اصفهانی: چیطو؟
شما: خب می خواستم سورمه ای
باشه.
دوست اصفهانی: مبارکس، خَبِریه؟
شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری
یا نه؟
دوست اصفهانی: اگه خبری نیس، کتا شلواری سورمِی می‌خَی چی کار؟


دسته بندی :